De commissie vergadert over de Coronamaatregelen in Ridderkerk

07 mei 2020

De raadscommissie Samen Leven houdt op donderdag 14 mei van 20.00 tot 22.00 uur een digitale vergadering over de stand van zaken rond de maatregelen tegen het coronavirus.

De vergadering is rechtstreeks via internet te volgen. Ga daarvoor naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De agenda ligt tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie. Naast eventuele inspreekbijdragen zijn er geen verdere vergaderstukken.

Spreekrecht

Omdat het een digitale vergadering betreft kunt u gebruik maken van het spreekrecht door het sturen van een schriftelijke bijdrage. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken

U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of schriftelijk per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw inspreekbijdrage moet bij de griffie zijn uiterlijk donderdag 14 mei 10.00 uur.

Uw bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie 451.780

Digitale vergadering – Volg de uitzending online

U kunt de vergadering van de commissie rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw computer/tablet/smartphone.

Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Ook na de vergadering kunt hier terecht om de vergadering terug te kijken. 

App (Alleen voor iPad)

Voor gebruikers van een iPad is een speciale (gratis) App beschikbaar voor het raadplegen van de vergaderstukken: GO. vergaderen

Terug