De commissie vergadert op 25 juni

22 juni 2020

De commissievergaderingen worden digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda Commissie Samen leven en Samen wonen

donderdag 25 juni 2020 om 20.00 uur.

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
  3. Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2019
  4. Bevraging college over Ac-countantsverslag van de con-trole van de Jaarstukken 2019
  5. Jaarstukken 2019
  6. 1e Tussenrapportage 2020
  7. Kadernota begroting 2021
  8. Meerjarenprognose Grondex-ploitaties Ridderkerk 2020
  9. Gezamenlijk aanbesteden accountancydienstverlening periode van 2021-2024 met optie tot eenmalig verlengen met 4 jaar

Gevolgd door een aantal vaste punten

Zonder publiek

Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat publiek de vergaderingen bijwoont.
U kunt de vergadering van de commissie in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw computer/tablet/smartphone.
Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Ook na de vergadering kunt hier terecht om de vergadering terug te kijken.

Terug