Besluiten van de raad van 11 en 15 juni

De raad heeft op donderdag 11 juni 2020 en vervolgens op 15 juni vergaderd en de volgende besluiten genomen:

  • 30 juni 2020
Terug