Besluiten van de raad van 11 en 15 juni

30 juni 2020

De raad heeft op donderdag 11 juni 2020 en vervolgens op 15 juni vergaderd en de volgende besluiten genomen:

Terug