De raad vergadert op 17 september

14 september 2020

De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 september 2020 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.
Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.
Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 11 en 15 juni en 2 en 7 juli 2020
 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 5. Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023
 6. Rapport rekenkamercommissie Informatie in goede handen?
 7. Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk
 8. Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2020
 9. Uitvoering Motie 2019-47 hondenlosloopgebied
 10. Casco herstel onderzoek Huishoudschool
 11. Vaststellen Verordening klachtenbehandeling Ridderkerk 2020
 12. Bestemmingsplan Gemini College, de Loods en de Gooth
 13. Afdoening motie 2019-35 inzake ombudsfunctie
 14. Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2020

Vergaderstukken

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Terug