Informeer de raad over 2021

08 oktober 2020

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2021 in zijn vergadering van donderdag 5 november. Voorafgaande daaraan wordt jaarlijks de ‘Ontmoeting rond de begroting’ gehouden. Die kan dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet doorgaan. Daarmee vervalt voor u de mogelijkheid om de raadsleden te ontmoeten.

Informeer de raadsleden

Raadsleden blijven wel benieuwd naar uw mening:

  • Heeft u opmerkingen over de Programmabegroting 2021?
  • Wilt u dat de gemeente volgend jaar andere dingen gaat doen dan nu staan in de Programmabegroting 2021?
  • Wilt u de raadsleden informeren waarom 2021 voor uw organisatie een bijzonder jaar is?
  • Of wilt u de raadsleden benaderen over iets anders?

Rechtstreeks

U kunt de raadsleden per mail berichten.

De fractievoorzitters bereikt u via:

Via de griffie

Wilt u uw mail richten aan alle raadsleden, dan kunt u uw mail ook sturen naar griffier Johan van Straalen via j.v.straalen@ridderkerk.nl, met het verzoek uw mail door te sturen naar alle raadsleden.

Geen publiek, wel live te volgen

Vanwege de corona-maatregelen zijn de raadsvergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek.

De raadsvergadering van 5 november 2020 is live (en achteraf) te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Informatie en documenten

De programmabegroting 2021 en bijbehorende documenten vindt u op het raadsinformatiesysteem bij de vergadering van 5 november 2020

Terug