De raad vergadert op 21 januari 2021

18 januari 2021

De gemeenteraad vergadert op op donderdag 21 januari 2021 vanaf 20.00 uur.

Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
 4. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 5 en 19 november 2020
 5. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021
 6. Nota Evenementenbeleid 2020
 7. Zienswijze Kadernota GR Jeugdhulp Rijnmond
 8. Nota richtlijnen grondprijzen gemeente Ridderkerk 2021
 9. Startnotitie Visie op Water
 10. RKC Rapport controlerende rol van de raad
 11. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Oosterwijk
 12. Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2020

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website

www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Terug