De raad vergadert op donderdag 11 februari 2021

08 februari 2021

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 februari 2021 vanaf 20.00 uur.

Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

Voorlopige agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 10 en 14 december 2020
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
  5. Startnotitie 'Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk’
  6. Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk
  7. Afdoening motie 2020-85 inzet Mobiele Camera-Unit

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website

www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Terug