Extra commissievergadering 9 maart

08 maart 2021

Extra Commissie Samen wonen – Openbaar vervoer en Corona

Op 24 maart a.s. beslist de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH over het transitieprogramma om de gevolgen van corona op te vangen en het OV-systeem toekomst bestendig te maken.

Op 11 maart a.s. adviseert de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH de bestuurscommissie over dit programma.

De vergadering van deze avond geeft de raadsleden de gelegenheid nog vragen te stellen en wensen mee te geven aan de vertegenwoordigers in de bestuurscommissie en de adviescommissie.

Aansluitend commissiebijeenkomst Samen wonen – Omgevingswet: Delegatiebesluit en adviesrecht

In commissiebijeenkomsten worden de raads- en burgerleden op informele wijze geïnformeerd.

Onderwerp is wat gedaan moet worden als de nieuwe Omgevingswet in werking zal treden.

Aan de orde komen ‘het delegatiebesluit’ en het adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

Vergaderingen volgen

Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat publiek de vergaderingen bijwoont.

U kunt de vergaderingen van de commissie in beeld en geluid rechtstreeks volgen vanachter uw computer/tablet/smartphone.

Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Ook na de vergadering kunt hier terecht om de commissievergadering terug te kijken.

De commissiebijeenkomst is alleen rechtstreeks te volgen.

Terug