De raad vergadert op 18 maart

15 maart 2021

De raad vergadert donderdag 18 maart 2021 vanaf 20:00 uur

Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld  

 Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2021
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
  5. Nota Integraal Beleid Sociaal Domein
  6. Erfpacht Nieuw Reijerwaard Renes / ENGIE
  7. Erfpacht Nieuw Reijerwaard AFL Barendrecht b.v.
  8. Nieuwbouw IKC De Noord

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website

www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

 

Terug