De raad vergadert op 22 april

22 april 2021

De gemeenteraad vergadert op donderdag 22 april vanaf 20.00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering.

Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen en terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 11 februari 2021
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
  5. Nieuwbouw IKC De Wingerd
  6. Uitvoering Waalvisie
  7. Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing Tarwestraat 1b
  8. Regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond
  9. Rechtmatigheid jaarrekening 2020
  10. Bekrachtiging geheimhouding van door het college aan de raad verstrekte stukken

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Terug