De raad vergadert verder op maandag 7 juni

07 juni 2021

Op 3 juni jl. heeft de gemeenteraad niet alle agendapunten kunnen behandelen. Maandag 7 juni vanaf 20.00 uur vergadert de raad verder. De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agendapunten

Nog behandeld worden de agendapunten:

14. Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Ridderkerk 2021

15. Voorbereidingskrediet uitvoering visie grondposities

16. Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid Ridderkerk

17. Startnotitie visie op ecologie

18. Regionale Nota Bodembeheer

19. Ridderkerk zwerfafvalarm

20. Afdoening motie inclusief vervoer

De vergaderstukken vindt u op www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Terug