Op 9 en 10 juni vergaderen de commissies

08 juni 2021

Digitale vergadering

De vergadering wordt digitaal gehouden, maar is live (en achteraf) te volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda Commissie Samen leven

Woensdag 9 juni om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden gemeente Ridderkerk 2021
 4. Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond
 5. Conceptnota Gezondheidsbeleid Ridderkerk
 6. Bestuursverklaring Tozo

Gevolgd door enkele vaste punten

Voorlopige agenda Commissie Samen wonen

Donderdag 10 juni 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Woningbouwontwikkeling Rembrandtweg 257
 4. Aanpak Oosterpark
 5. Overleg onderzoek verbeteren verkeersstructuur centrumring
 6. Woonvisie Ridderkerk 2021-2026
 7. Toegankelijke bushaltes Ridderkerk
 8. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 DCMR
 9. Raadsinformatiebrief uitrol beleidsplan Afval en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023
 10. Raadsinformatiebrief Stimuleringsregeling verkeersmaatregelen op verzoek van het raadslid mevrouw P.J. van Nes – de Man

Gevolgd door enkele vaste punten

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.

Spreekrecht

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden voor het spreekrecht is mogelijk tot 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Meer informatie over het spreekrecht

Terug