Op 1 en 2 september vergaderen de commissies

27 augustus 2021

Zonder publiek

Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat publiek de vergadering bijwoont. U kunt de vergadering van de commissies in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw computer/tablet/smartphone. Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld . Ook na de vergadering kunt hier terecht om de vergadering terug te kijken.

Voorlopige agenda Commissie Samen leven

Woensdag 1 september 2021 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen leven van 19 en 25 mei en 9 juni 2021
 4. Jaarverslag 2019 en 2020 commissie bezwaarschriften in aanwezigheid van de voorzitter
 5. Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025
 6. Overleg over Doelgroepenvervoer
 7. Verantwoording fractiegelden

Gevolgd door enkele vaste punten

Bekijk de vergaderstukken

Voorlopige agenda Commissie Samen wonen

donderdag 2 september 2021 om 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijsten commissie Samen wonen van 10, 17, 24 juni en 13 juli 2021
 4. Bestemmingsplan Electropark 17
 5. Raadsinformatiebrieven Afvalbeleidsplan
 6. Nota activabeleid Ridderkerk 2021
 7. Raadsinformatiebrief Stimuleringsregeling verkeersmaatregelen op verzoek van het raadslid mevrouw P.J. van Nes – de Man

Gevolgd door enkele vaste punten

Bekijk de vergaderstukken

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451780). Uw bijdrage moet binnen zijn uiter-lijk vóór 10.00 uur op

 • woensdag 1 september voor de commissie Samen leven
 • donderdag 2 september voor de commissie Samen wonen

Om u goed te kunnen informeren over de gezondheidsmaatregelen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen.

Mocht u vanwege de Coronamaatregelen niet naar de vergadering kunnen of willen komen, dan kunt u ook gebruik maken van uw ‘spreekrecht’ door het sturen van een schriftelijke bijdrage. Deze moet binnen zijn uiterlijk op de dagen en uren die gelden voor het aanvragen van het spreekrecht. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet. Uw naam en namens wie u uw bijdrage inlevert, worden vermeld. Andere persoonsgegevens worden niet vermeld.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug naar nieuws