Op 29 en 30 september en 7 oktober vergaderen de commissies

28 september 2021

Zonder publiek

Besloten is vanwege de corona-situatie nog zonder publiek te vergaderen.

Uitzending vergaderingen

U kunt de vergadering van de commissies in beeld en geluid rechtstreeks en achteraf volgen vanachter uw computer/tablet/smartphone. Ga naar www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Voorlopige agenda commissie Samen leven

woensdag 29 september 2021 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 1 september 2021
 4. Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond
 5. Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR Nieuw Reijerwaard
 6. Raadsinformatiebrief Moties Participatiebeleid en Wijkdashboards op verzoek van het raadslid mevrouw P.J. van Nes – de Man

Gevolgd door een aantal vaste punten

Bekijk de vergaderstukken van 29 september

Voorlopige agenda commissie Samen wonen

donderdag 30 september 2021 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 2 september 2021
 4. Bestemmingsplan Pruimendijk 164a – 170
 5. Rapport rekenkamercommissie “Oog voor wonen in uitvoering”
 6. Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof

Gevolgd door een aantal vaste punten

Bekijk de vergaderstukken van 30 september

Voorlopige agenda commissie Samen wonen

donderdag 7 oktober 2021

om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Bestemmingsplan Oosterpark

Bekijk de vergaderstukken van 7 oktober

Spreekrecht

Iedereen kan spreekrecht tijdens de commissievergadering aanvragen. Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Het spreekrecht moet vooraf worden aangevraagd (uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering) bij de griffie van de gemeenteraad (telefoon 451.780).

Uw spreektijd is maximaal 5 minuten, maar kan worden ingekort als gevolg van het aantal insprekers.

Mocht u vanwege de corona-situatie niet naar de vergadering kunnen of willen komen, dan kunt u ook gebruik maken van uw ‘spreekrecht’ door het sturen van een schriftelijke bijdrage.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (0180) 451780.

Terug naar nieuws