Informeer de raad over 2022

01 oktober 2021

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022 in zijn vergadering van donderdag 4 november. Voorafgaande daaraan wordt jaarlijks de ‘Ontmoeting rond de begroting’ gehouden. Die kan dit jaar vanwege de onzekerheid over de coronasituatie niet doorgaan.  Daarmee vervalt voor u de mogelijkheid om de raadsleden te ontmoeten.

Informeer de raadsleden

Raadsleden blijven wel benieuwd naar uw mening:

  • Heeft u opmerkingen over de Programmabegroting 2022?
  • Wilt u dat de gemeente volgend jaar andere dingen gaat doen dan nu staan in de Programmabegroting 2022?
  • Wilt u de raadsleden informeren waarom 2022 voor uw organisatie een bijzonder jaar is?
  • Of wilt u de raadsleden benaderen over iets anders?

Contact

U kunt de raadsleden per mail berichten.

De e-mailadressen van de fractievoorzitters zijn:

 

Via de griffie

Wilt u uw mail richten aan alle raadsleden, dan kunt u uw mail ook sturen naar griffier Johan van Straalen via j.v.straalen@ridderkerk.nl, met het verzoek uw mail door te sturen naar alle raadsleden.

Informatie en documenten

De programmabegroting 2022 en bijbehorende documenten vindt u op het raadsinformatiesysteem (raad.ridderkerk.nl) bij de vergadering van 4 november 2021 en in de begrotingsapp (ridderkerk.begrotingsapp.nl).

Begrotingsraad live volgen

Vanwege de coronasituatie is nog niet duidelijk of de Begrotingsraad toegankelijk zal zijn voor publiek. U kunt de Begrotingsraad van 4 november in ieder geval live (en achteraf) volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Terug naar nieuws