Op 14 oktober vergadert de gemeenteraad

08 oktober 2021

De gemeenteraad vergadert op donderdag 14 oktober 2021 om 20:00 uur

In navolging van het dringende advies van het kabinet is besloten om de 1,5 m afstand bij commissie- en raadsvergaderingen te handhaven. Vanwege dit besluit is het niet mogelijk dat publiek de vergadering bijwoont.

De vergadering is live en achteraf te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst) en nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO)
  4. Bestemmingsplan Oosterpark
  5. Bestemmingsplan Pruimendijk 164a – 170
  6. Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
  7. Rapport rekenkamercommissie “Oog voor wonen in uitvoering”
  8. Afdoening motie 2020-84 wijkdashboards

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken

Terug naar nieuws