Besluiten van de raad van 15 september

Publicatie: 20 september 2022

De raad heeft op donderdag 15 september 2022 vergaderd en de onderstaande besluiten genomen. De vergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Schoolmeesterswoning Rehobothschool

De raad heeft kennis genomen van het plan voor behoud en herstel van de schoolmeesterswoning van de Rehobothschool. Het college heeft opdracht gekregen het pand aan de Verlengde Kerkweg 21 aan te kopen. Voor de aanpassingen aan het pand heeft de raad een investeringsbudget van € 300.000,- beschikbaar gesteld.

Verlenging machtiging Stichting Lokale Omroep Ridderkerk 2022 – 2027

De raad heeft besloten een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media over het aanwijzen van de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk als lokale media-instelling. De stichting voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2022

Tijdens raadsvergaderingen kan het college toezeggingen doen aan de raad. De raad beoordeelt na enige tijd of de toezeggingen zijn nagekomen en zijn afgedaan.

De raad heeft besloten dat diverse raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad.

Terug naar nieuwsoverzicht