Openstaande moties

1-9-2023: Openstaande moties zijn te raadplegen via aangenomen - openstaande moties op het raadsinformatiesysteem.

In de GOapp ziet u deze categorie bij onderwerpen - moties. 

Als er een raadsinformatief over de voortgang of afdoening van de motie is vindt u deze tegenwoordig ook bij de motie, en hoeft u hier niet naar te zoeken bij de raadsinformatiebrieven.

LET OP voor een motie uit 2022 moet u eerst dat jaar (bovenin) selecteren.

Heeft u een vraag? mailt u dan naar: m.d.groot@ridderkerk.nl

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten