Planning en Control Documenten

Planning en Control gaat over de kaders voor beleid (kadernota en begroting), de uitvoering daarvan (tussenrapportages) en de verantwoording (jaarrekening).

Deze documenten zijn sinds 2020 te vinden op ridderkerk.begrotingsapp.nl/

Algemene documenten over de begrotingscyclus vindt u hieronder.