Rekenkamercommissie

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Daarvoor de commissie onderzoek. De conclusies van het onderzoek worden in de vorm van een rapportage aan de raad aangeboden. Zo mogelijk, bevat de rapportage een lijst van aanbevelingen. De rapportages van de commissie zijn openbaar.

De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen jaren over haar onderzoeken rapporten uitgebracht.

U vindt hier binnenkort een overzicht van de rapporten rekenkamercommissie Ridderkerk en de behandeling daarvan in de commissie en gemeenteraad.

Meer over de rekenkamercommissie vindt u op de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie .

Agendapunten

Documenten

Nieuwsberichten