Besluiten van de raad van 11 februari 2021

Publicatie: 15 februari 2021

De raad heeft vergaderd op donderdag 11 februari 2021.

Bekijk de vergadering terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Lees verder voor de genomen besluiten.

Startnotitie ‘Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk’

Gemeenten zijn wettelijk verplicht lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen dat, in ieder geval, de landelijke prioriteiten vertaalt naar de lokale situatie. De raad wil dit lokale beleid vastleggen in een door de raad vast te stellen nota. Het proces om tot deze nota te komen, is beschreven in de Startnotitie ‘Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk. De startnotitie is door de raad vastgesteld.

Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk

De raad heeft de Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk vastgesteld. Met de nota zijn de kaders vastgesteld voor een verantwoorde reserve- en voorzieningenpositie van de gemeente Ridderkerk.

Motie inzake Mobiele Camera-Unit

De raad heeft besloten dat deze motie is afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Terug naar nieuwsoverzicht