Thema's

Verbonden partijen

Voor de uitvoering van sommige taken werkt de gemeente Ridderkerk samen met andere gemeenten, we noemen dat verbonden partijen. Hieronder vindt u informatie over deze samenwerkingsverbanden.

Rekenkamer

De rekenkamer toetst voor de raad het uitgevoerde beleid. Dit doet zij door middel van onderzoeken. In het thema rekenkamer vindt u de publicaties, nieuwsberichten en behandeling van de rapporten van de rekenkamercommissie.

Planning en control (P&C)

Met de planning en controlcyclus bedoelen we bij de gemeente de documenten waarmee de raad stuurt op de financieringsbeleid. Hieronder vindt u de kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarrekening en de behandeling daarvan in de raad.

Thema-overzicht