Besluiten van de raad van 12 mei

Publicatie: 16 mei 2022

Coalitieakkoord 2022-2026

Aan de raad is overhandigd het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’, van de fracties van Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD. Na de overhandiging volgde een politiek debat over het akkoord.

 

Benoeming wethouders

Na te hebben besloten vijf wethouders te zullen aanstellen, elk voor een fulltime functie, heeft de raad tot wethouders benoemd mevrouw F. Stip en de heren H. van Os, C.A. van der Duijn Schouten, P.W.J. Meij en E.M. Piena.

 

Installatie nieuwe raadsleden

Na de benoeming van de raadsleden Van Os, Stip, Van der Duijn Schouten en Piena tot wethouder, zijn mevrouw S. Gerritse (Partij 18PLUS) en de heren M.J. Borst (VVD), J. Sluimer (Partij 18PLUS) en T. van Zwienen (SGP) geïnstalleerd als nieuw raadslid.

 

Waarneming voorzitterschap van de raad

De raad heeft besloten mevrouw A.P.S. Ripmeester als eerste te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad, als de burgemeester verhinderd is en de heer A.J. Rottier als tweede.

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De raad draagt voor als lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de heren A.J. Rottier en M.J. Borst met als hun vervanger de heer L.M.P. Westbroek.

Als lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat mevrouw K.J. Kayadoe en de heer G.M. Verweij en als hun vervanger de heer J.W. Kloos.

Als lid van de Rekeningcommissie de heer T. van Zwienen en als zijn vervanger de heer R.M. Kooijman.

 

Raadscommissie
De raad heeft het aantal voorbereidende raadscommissies bepaald op twee, met als namen commissie Samen wonen en commissie Samen leven.

Tot voorzitter van de raadscommissie Samen wonen is benoemd de heer A.J. Rottier en de heer N.V. Mijnders als zijn vervanger.

Als voorzitter van de raadscommissie Samen leven is benoemd mevrouw
K.J. Kayadoe en de heer J. Rijsdijk als haar vervanger.

 

Werkgeverscommissie Griffie Ridderkerk

De raad heeft mevrouw C. van Vliet, mevrouw P. de Wolff – ter Beek en de heer L.M.P. Westbroek benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie Griffie Ridderkerk.

 

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

 

Terug naar nieuwsoverzicht