Besluiten van de raad van 24 november

Publicatie: 25 november 2022

De raad heeft op donderdag 24 november 2022 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Rekenkamer Ridderkerk 2022

De raad heeft vastgesteld de Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022. Daarnaast is de Rekenkamer Ridderkerk ingesteld en zijn de heren J.J. Démoed en W. de Lange benoemd tot lid van de rekenkamer.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 7 eengezinswoningen aan de Blaak

De raad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van zeven woningen aan de Blaak 3 tot en met 34.

Verordening BIZ Winkelhart Ridderkerk

De raad heeft de Verordening BIZ Winkelhart Ridderkerk 2023-2027 vastgesteld. Hiermee faciliteert de gemeente de ondernemers in het gebied, die hun onderlinge samenwerking willen structureren en hun bedrijfsomgeving willen verbeteren.

Verordening BIZ Cornelisland Ridderkerk

De raad heeft de Verordening BIZ Cornelisland Ridderkerk 2023 – 2027 vastgesteld.

Uitbreiding Gemini College

Voor een uitbreiding van het nieuwe Gemini College heeft de raad een investeringskrediet van € 7.575.000,- beschikbaar gesteld.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk

De raad heeft de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 vastgesteld.

Delegatiebesluit en adviesrecht Omgevingswet

De raad heeft beslist welke bevoegdheden genoemd in de Omgevingswet hij overdraagt aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft de raad besloten voor welke buitenplanse omgevingsactiviteiten hij het adviesrecht wil uitoefenen.

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk

De raad heeft de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 vastgesteld. Verwijzingen in de huidige verordening naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn gewijzigd in verwijzingen naar de Omgevingswet.

Motie Aanschaf en implementatie ANPR camera’s

De raad heeft besloten dat de motie niet is afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht