Besluiten van de raad van 15 december 2022

Publicatie: 19 december 2022

De raad heeft vergaderd op 15 december 2022. Kijk de vergadering terug via ridderkerk.nl/raadinbeeld. Lees verder voor de genomen besluiten.

Beëdiging leden Rekenkamer Ridderkerk

Sinds 15 december heeft Ridderkerk een rekenkamer. Deze is in de plaats gekomen van de rekenkamercommissie. Twee leden van de rekenkamer zijn in de raadsvergadering beëdigd.

Verordening individuele Inkomenstoeslag Ridderkerk

De raad heeft de Verordening individuele inkomenstoeslag Ridderkerk 2023 vastgesteld. De verordening is aangepast aan de huidige Participatiewet. De voorwaarden voor het recht op een individuele inkomenstoeslag zijn ongewijzigd.

Compensatie exploitatie 2023 SSR

De gemeentelijke sportaccommodaties worden beheerd en geëxploiteerd door Sport Service Ridderkerk BV (SSR). De raad heeft besloten SSR financieel te compenseren voor een bedrag van € 1.270.000,- . Dit is voor het te verwachten tekort over het boekjaar 2023. Dit tekort is onder andere ontstaan door de stijging van de energieprijzen.

Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen

De raad heeft het college toestemming gegeven tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen regio Rotterdam. De bestaande regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen wordt hiermee geformaliseerd.

Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020

De raad heeft de derde wijziging van de APV vastgesteld. De wijzigingen zijn nodig in verband met de komende inwerkingtreding van de Omgevingswet, het invoeren van een vergunningstelsel voor deeltweewielers en de aanpassing van het lachgasverbod.

Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven 2023

De raad heeft voor het jaar 2023 diverse belastingverordeningen en –tarieven vastgesteld. Het gaat onder andere over de tarieven voor de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges en de lijkbezorgingsrechten.

Wijziging van de Legesverordening 2023

De raad heeft besloten tot wijziging van de Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel voor als de Omgevingswet in werking treedt.

Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2022

De raad heeft besloten dat een groot aantal door het college gedane raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht