Besluiten van de raad van 26 januari 2023

Publicatie: 27 januari 2023

De raad heeft op donderdag 26 januari 2023 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark

De raad heeft besloten het geluidsscherm voor het Oosterpark niet te verzwaren, zodat de hoogte maximaal 6 meter blijft. Daarnaast is voor het scherm extra geld beschikbaar gesteld, waaronder een extra investeringsbudget van € 715.000 excl. BTW.

De raad heeft het college opdracht gegeven om voor de huisvesting van de Rowdies Ridderkerk nader onderzoek te doen voor een locatie binnen de contouren van het huidige combinatieveld en de eerder vastgestelde positie voor het nieuwe honkbalveld. Dit met als voorwaarde dat het Essenlaantje beschikbaar blijft.

Verlenging meetpost lucht en geluid locatie Nieuw Reijerwaard

De gemeente heeft een contract met de DCMR Milieudienst Rijnmond voor het uitvoeren van metingen van luchtkwaliteit en geluid en het beheer van het meetpunt op de locatie Rijksstraatweg, Nieuw Reijerwaard. De raad heeft het college opdracht gegeven dit contract met vijf jaar te verlengen. De raad heeft daarvoor € 131.075,- beschikbaar gesteld.

Werken vanuit Ecologie

De raad heeft het rapport ‘Werken vanuit ecologie’ vastgesteld. Voor de uitvoering van de acties uit het rapport is tot en met 2026 een extra bedrag van € 685.500,- beschikbaar gesteld.

Ontvlechting en herinrichting BAR-organisatie

De raad heeft kennis genomen van de samenvatting van het Plan van Aanpak over het gedeeltelijk ontvlechten van taken, onthechten van de BAR-organisatie, de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en personeel naar de gemeentelijke organisaties. Voor de frictie- en projectkosten die daarmee samenhangen heeft de raad € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

Mandaatverlening aan griffier

De raad heeft ingestemd met het besluit van het college en de burgemeester om de griffier de bevoegdheid te geven een aantal privaatrechtelijke handelingen te kunnen verrichten.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht