Besluiten van de raad van 13 april 2023 -

Publicatie: 17 april 2023

De raad heeft op donderdag 13 april vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord

Om de bouw van 76 woningen mogelijk te maken en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door de sanering van glas, heeft de raad het bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord gewijzigd vastgesteld.

Huisvesting Muziekschool Ridderkerk

De raad heeft besloten de Muziekschool Ridderkerk toe te voegen aan het Cultureel-, Onderwijs- en Mediagebouw bij het Geminicollege. Daarvoor is € 1.460.000,- beschikbaar gesteld.

Nieuwe begrotingsopzet

De raad heeft een nieuwe programma-indeling van de gemeentelijke begroting vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Als gevolg van de fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de gemeente Voorne aan Zee, wijzigen de deelnemers aan de regeling en moet de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond worden gewijzigd. De raad heeft daarover geen opmerkingen en heeft het college toestemming geven voor de wijziging.

Subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023

Om op Cornelisland gevestigde bedrijven, die extra maatregelen toe willen passen op het gebied van energiezuinige bedrijfsgebouwen en/of het energiezuinig inrichten van de bedrijfsprocessen, daarvoor subsidie te kunnen verlenen, heeft de raad de Subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023 vastgesteld

Aankoop grond Nieuw Reijerwaard erfpacht Jimmy Products

De raad heeft een investeringsbudget van € 8.224.000,- beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De gemeente zal deze grond vervolgens in erfpacht, tegen betaling van een canon, uitgeven aan Jimmy Products B.V.

Wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is voornemens deel te gaan nemen aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. De raad is uitgenodigd zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voornemen kenbaar te maken. De raad heeft besloten dat er geen wensen en bedenkingen zijn.

Zienswijze 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW

De raad is in de gelegenheid gesteld door middel van een zienswijze te reageren op de voorgenomen 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW. De raad heeft besloten dat de wijziging geen reden geeft tot het maken van opmerkingen

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht