Rapport rekenkamer: Ridderkerk participatie en omgevingswet

Publicatie: 24 april 2023

Op 21 april 2023 heeft de rekenkamer Ridderkerk het rapport “Participatie en Omgevingswet” aan de gemeenteraad aangeboden.

Doe mee onderzoek

De rekenkamer heeft deelgenomen aan het DoeMee onderzoek van onderzoeksbureau Necker van Naem. Dit DoeMee-onderzoek is een evaluerend en toekomstgericht onderzoek, waarbij we op basis van het huidige beleid en de werkwijze van de gemeente handvatten aandragen voor de verdere vormgeving van participatie richting de invoering van de Omgevingswet.

Participtie in ruimtelijke projecten

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de voorwaarden voor een goed participatieproces in de gemeente aanwezig zijn bij projecten in de fysieke leefomgeving, en handvatten te bieden om deze voorwaarden te verbeteren. De bevindingen worden betrokken op de Omgevingswet.

De centrale vraag voor dit onderzoek is: “Op welke manier geeft de gemeente uitvoering aan burgerparticipatie en welke lessen zijn te trekken voor de toekomst, met het oog op de invoering van de Omgevingswet?”

Behandeling in de raad

De rekenkamer geeft een toelichting op het rapport in de commissie Samen wonen van woensdag 10 mei. De raad bespreekt het rapport in zijn vergadering van 25 mei.

Terug naar nieuwsoverzicht