Besluiten van de raad van 25 mei 2023

Publicatie: 26 mei 2023

De raad heeft op donderdag 25 mei vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Woning Waalweg nabij 1

Om de bouw van een nieuwe woning nabij Waalweg nr. 1 planologisch mogelijk te maken, heeft de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026

De raad heeft het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026 vastgesteld. In dit plan staan de investeringen die tot 2026 nodig zijn voor de onderwijshuisvesting.

Programma Stedelijk Water 2023-2027

De raad heeft het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vastgesteld. Het programma beschrijft het beleid op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Op basis van dit plan worden door de raad de tarieven van de rioolheffing bepaald.

Rekenkamerrapport ‘Ridderkerk Participatie en Omgevingswet’

De raad heeft kennisgenomen van het rapport, het besproken en een standpunt ingenomen over de gedane aanbevelingen.

Rechtmatigheid Jaarstukken 2022

De raad is alsnog akkoord gegaan met de overschrijding van een aantal begrotingsposten.

Aanvraag Vangnetuitkering 2022

De raad heeft ingestemd met de verklaring van het college over de maatregelen die het college heeft genomen om het tekort te verminderen op het van het rijk ontvangen BUIG-budget.

Normenkader, nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik, Control jaarplan VIC 2023, Frauderisicoanalyse en controleprotocol 2023-2024

Deze documenten zijn geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

Aanwijzing burgemeester als lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Burgemeester C.A. Oosterwijk is door de raad aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

RIDDERKERK - BESLUITEN VAN DE RAAD
De raad heeft op donderdag 25 mei vergaderd. Kijk de vergadering terug via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld of lees verder voor de genomen besluiten.

ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN WONING WAALWEG NABIJ 1
Om de bouw van een nieuwe woning nabij Waalweg nr. 1 planologisch mogelijk te maken, heeft de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS EN INTEGRALE KINDCENTRA 2023-2026
De raad heeft het Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026 vastgesteld. In dit plan staan de investeringen die tot 2026 nodig zijn voor de onderwijshuisvesting.

PROGRAMMA STEDELIJK WATER 2023-2027
De raad heeft het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vastgesteld. Het programma beschrijft het beleid op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Op basis van dit plan worden door de raad de tarieven van de rioolheffing bepaald.

REKENKAMERRAPPORT ‘RIDDERKERK PARTICIPATIE EN OMGEVINGSWET’
De raad heeft kennisgenomen van het rapport, het besproken en een standpunt ingenomen over de gedane aanbevelingen.

RECHTMATIGHEID JAARSTUKKEN 2022
De raad is alsnog akkoord gegaan met de overschrijding van een aantal begrotingsposten.

AANVRAAG VANGNETUITKERING 2022
De raad heeft ingestemd met de verklaring van het college over de maatregelen die het college heeft genomen om het tekort te verminderen op het van het rijk ontvangen BUIG-budget.

NORMENKADER, NOTA MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK, CONTROL JAARPLAN VIC 2023, FRAUDERISICOANALYSE EN CONTROLEPROTOCOL 2023-2024
Deze documenten zijn geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

AANWIJZING BURGEMEESTER ALS LID ALGEMEEN BESTUUR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG
Burgemeester C.A. Oosterwijk is door de raad aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Terug naar nieuwsoverzicht