Besluiten van de raad van 8 juni 2023

Publicatie: 26 juni 2023

De raad heeft op donderdag 8 juni vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Definitieve verklaringen van geen bedenkingen ‘7 eengezinswoningen Blaak 3 tot en met 15’

Om de bouw van 7 woningen aan de Blaak 3 tot en met 15 mogelijk te maken, heeft de raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen hiervoor afgegeven.

Bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’

Om te kunnen beschikken over één overzichtelijk en actueel bestemmingsplan voor een groot deel van het woongebied in Ridderkerk, heeft de raad het Bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ vastgesteld.

Beschermde status graven Molukse KNIL-militairen en echtgenoten

Mede naar aanleiding van verzoeken daartoe, heeft de raad een beschermde status gegeven aan particuliere graven van overleden Molukse KNIL-militairen en hun echtgenoten.

Stopzetten procedure bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij 151

Omdat de initiatiefnemer afziet van zijn eerdere bouwplan, heeft de raad besloten de procedure bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij nummer 151 te beëindigen.

Zienswijze concept jaarstukken 2022 GR BAR-organisatie

De GR BAR-organisatie heeft haar concept jaarstukken 2022 voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Openen Grondexploitatie Prunuslaan

Om de realisatie van 36 zorgwoningen en 27 sociale huurwoningen financieel mogelijk te maken, heeft de raad de Grondexploitatie Prunuslaan geopend.

Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft haar ontwerpbegroting 2024-2027 voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Benoeming lid van de Raad van Toezicht OZHW

De raad heeft mevrouw M. Lansbergen-Kerklaan met terugwerkende kracht benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs en Voorgezet Onderwijs.

Vaststelling 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW

De raad heeft het college toestemming gegeven om in te stemmen met de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW. Deze wijziging is nodig als gevolg van de vorming van de gemeente Voorne aan Zee.

Motie hulp voor kinderen bij (v)echtscheiding

De raad heeft de Motie hulp voor kinderen bij (v)echtscheiding aangenomen. Het college wordt daarin verzocht meer bekendheid te geven aan de beschikbare hulp van organisaties en van de gemeente bij relatieproblemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen met name voor kinderen. Daarnaast wordt verzocht de bestaande hulp hiervoor, vanuit de gemeente, uit te breiden.

 

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht