Besluiten van de raad van 14 september 2023

Publicatie: 20 september 2023

De raad heeft op donderdag 14 september vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Reactie op brief Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Als gevolg van een wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft de raad gevraagd welke wijzigingen de raad opgenomen zou willen zien. De raad heeft zijn antwoord vastgesteld.

Zienswijze conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie nieuwe stijl

De GR BAR-organisatie heeft de conceptbegroting 2024 van de BAR-organisatie nieuwe stijl voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2023

Tijdens raadsvergaderingen kan het college toezeggingen doen aan de raad. De raad beoordeelt na enige tijd of de toezeggingen zijn nagekomen en zijn afgedaan.

De raad heeft besloten dat diverse raadstoezeggingen zijn afgedaan.

Wijzing bebouwdekomgrens Ridderkerk aan de Noldijk

De raad heeft de bebouwdekomgrens aan de Noldijk gewijzigd vastgesteld. Dit onder de voorwaarde dat tot overeenstemming wordt gekomen met het waterschap over de overdracht van het beheer van de weg en de financiƫle consequenties daarvan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht