Besluiten van de raad van 15 en 26 februari

Publicatie: 28 februari 2024

De raad heeft op donderdag 15 februari en maandag 26 februari vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Nieuw raadslid

De raad heeft afscheid genomen van het raadslid mevrouw L. Klaver. Zij wordt vervangen door de heer T. Ringlever, die is toegelaten tot de raad. Daarna heeft hij in handen van de raadsvoorzitter de verklaring en belofte afgelegd.

Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes

De raad heeft kennisgenomen van de Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes. Een bedrag van € 150.000,- is beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat de financiële en ruimtelijke consequenties zijn van de herinrichting van de Rijnsingel als gebiedsontsluitingsweg 30 km per uur.

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024 – 2037

De raad heeft de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024 – 2027 vastgesteld. In deze regiovisie wordt op hoofdlijnen afgesproken hoe we in samenwerking met ketenpartners en de andere gemeenten in de regio de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling inrichten.

Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024

De raad heeft de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 vastgesteld. De verordening voldoet daarmee weer aan e wet- en regelgeving en stelt kaders aan het college met betrekking tot het financieel beleid van de gemeente, het beheer en de organisatie daarvan.

Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

De Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam – Rijnmond

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Nota Parkeernormen 2024

De raad heeft in een vervolgvergadering op 26 februari de Nota Parkeernormen 2024 vastgesteld. De nota geeft duidelijkheid over het benodigde aantal fiets- en autoparkeerplaatsen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht