Besluiten van de raad van 21 maart

Publicatie: 25 maart 2024

De raad heeft op donderdag 21 maart 2024 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Verhoging investeringsbudget nieuwbouw IKC De Driemaster

In verband met de stedenbouwkundige eisen die de gemeente heeft gesteld, heeft de raad besloten een aanvullend investeringsbudget van ruim € 224.000,- beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum De Driemaster.

Vierde wijziging Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2022

De raad heeft de vierde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2022 vastgesteld. Naast enkele redactionele wijzigingen is onder andere opgenomen dat het zonder vergunning verboden is te venten en het verboden is kampeermiddelen en andere voertuigen langer dan 3 dagen op de weg te parkeren.

Delegatiebesluit trouwlocaties

De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties heeft de raad overgedragen aan het college.

Inzetten bestemmingsreserve incidentele en toekomstige investeringen

De raad heeft besloten de gelden uit de bestemmingsreserve incidentele en toekomstige investeringen, te weten € 22.500.000,-, te gebruiken ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwbouw en uitbreiding van het Gemini College, de bijbehorende sportzaal, het Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw en het jongerencentrum De Loods/Gooth.

Wensen en bedenkingen deelname Decentrale overheden in aandelenbelang Stedin

De provincies Utrecht en Zeeland en enkele Zeeuwse gemeenten zullen toetreden als aandeelhouder van Stedin. Het college is voornemens hiermee in te stemmen. De raad heeft geen wensen of bedenkingen ten aanzien van dit voornemen.

Zienwijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner

Het voornemen is om de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie te wijzigen in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringspartner. De raad heeft een reactie op dit voornemen vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht