Besluiten gemeenteraad 18 april

Publicatie: 22 april 2024

De raad heeft op donderdag 18 april 2024 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Bestemmingsplan Rembrandtweg Fase 2

Om de bouw van 102 huurwoningen en twee ontmoetingsruimtes mogelijk te maken, heeft de raad het Bestemmingsplan Rembrandtweg fase 2 vastgesteld.

Bestemmingsplan J.S. Bachstraat 4

Om de bouw van 18 zorgstudio’s met gemeenschappelijke voorzieningen, 8 zorgappartementen en 16 sociale huurappartementen mogelijk te maken, heeft de raad het Bestemmingsplan J.S. Bachstraat 4 vastgesteld.

Bestemmingsplan Ontsluitingsweg Tussen Hoogzandweg En Salieweg

Om een nieuwe verbinding te kunnen realiseren tussen de Hoogzandweg en de Salieweg en om de verbinding tussen Verbindingsweg en Hoogzandweg te kunnen afwaarderen naar een langzaam verkeer verbinding, heeft de raad het Bestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg vastgesteld.

Bestemmingsplan Buitengebied Saneren Glas Lagendijk 285 En Pruimendijk 53

Om te kunnen voorkomen dat na de sloop van de huidige kassen in de toekomst glas kan worden teruggebouwd op de locaties Lagendijk 285 en Pruimendijk 53 heeft de raad het Bestemmingsplan Buitengebied saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53 vastgesteld.

Zienswijze 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Svhw 2023

Vanwege de toetreding van de gemeente Geertruidenberg is het voornemen de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 te wijzigen. De raad heeft een reactie op dit voornemen vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Verplichte Beleidsindicatoren Vanaf Jaarstukken 2023

De raad heeft besloten welke beleidsindicatoren voortaan worden opgenomen in de gemeentelijke begroting en de jaarstukken.

Vervulling Vacature Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

De raad heeft het raadslid de heer B.A. Ros aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR).

Moties 2022-13 Versterk Vaardigheden Kinderen En 2023-44 (V)Echtscheiding

Nadat het college beide moties heeft uitgevoerd, heeft de raad besloten dat beide moties zijn afgedaan.

Motie 2021-132 Onderzoek Jeugdproblematiek In Ridderkerk

Nadat het college de motie heeft uitgevoerd, heeft de raad besloten dat de motie is afgedaan. 

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer Informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht