Besluiten van de raad van 23 mei 2024

Publicatie: 27 mei 2024

De raad heeft op donderdag 23 mei 2024 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Groencompensatieplan ‘Kwaliteitsimpuls Oosterpark’ en bestemmingsplan Oosterpark (2023)

De raad heeft het groencompensatieplan ‘Kwaliteitsimpuls Oosterpark’ vastgesteld. Tevens is het bestemmingsplan Oosterpark gewijzigd vastgesteld. Met deze besluitvorming wordt rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State over het vorige bestemmingsplan. Tevens is de ligging van de velden gewijzigd, waardoor het Essenlaantje behouden blijft.

Nota Betrokken Samenleving

De raad heeft de Nota Betrokken Samenleving vastgesteld. De nota biedt actuele kaders en richtlijnen voor participatie in de gemeente.

Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024

De raad heeft de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 vastgesteld. De huidige verordening loopt af op 1 juli 2024. De verordening vormt de wettelijke grondslag om sociale huurwoningen toe te wijzen.

Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling BAR/De Bedrijfsvoeringspartner

De Gemeenschappelijke Regeling BAR/De Bedrijfsvoeringspartner heeft zijn jaarstukken 2023 en begroting 2025 voorgelegd aan de raad. De raad heeft daarop zijn reactie vastgesteld in de vorm van een zienswijze.

Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing Quooker vestiging bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

De raad heeft besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vestigen van Quooker B.V. op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Benoeming Raad van Toezicht-lid OZHW

De raad heeft besloten mevrouw Den Hollander met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

1e Wijziging legesverordening en tarieventabel 2024

De raad heeft de 1e wijziging van de legesverordening en tarieventabel 2024 vastgesteld. De wijziging voorkomt dat de aanvrager van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimten in een gebouwencomplex, ten opzichte van voorgaande jaren, nadelig wordt belast.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De raad heeft besloten het college toestemming te verlenen om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen. De wijziging is nodig om de regeling tijdig aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 juli 2022 te laten voldoen.

Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

De raad heeft besloten toestemming te geven de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling De Bedrijfsvoeringspartner.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad

Terug naar nieuwsoverzicht