Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad RK, 07 november 2019 09:30:00

Algemene vergader informatie

De Begrotingsraad duurt heel de dag en begint om 9:30.
Globaal ziet de dag er als volgt uit:
09.30 uur Opening en vaststellen agenda
09.35 - 10.25 uur 1e Termijn raad
10.25 –11.35 uur 1e Termijn college van B&W
11.35 - 11.45 uur College geeft reactie op moties en amendementen
11.45 - 14.00 uur PAUZE
14.00 - 16.20 uur 2e Termijn raad
16.25 - 18.00 uur 2e termijn college
18.00 – 21.00 uur PAUZE
21.00 - 21.30 uur Intrekken/wijzigen moties/amendementen
21.30 – 22.00 uur Stemverklaringen per amendement en motie en stemming
22.00 - 22.30 uur Eventuele schorsing
22.30 uur Stemming en vaststelling:
2e Tussenrapportage 2019
Vaststelling Programmabegroting 2020

Datum:
07 nov. 2019, 9:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen