Overzicht van nieuwsberichten juli 2018

Besluiten van de raad van 10 juli 11 juli 2018

De raad heeft op dinsdag 10 juli 2018 vergaderd en besluiten genomen over de Kadernota 2019, het rekenkamerrapport over de decentralisatie van de zorg en de aanvraag van een vangnetuitkering BUIG.

Besluiten van de raad van 5 juli 2018 10 juli 2018

De raad heeft op donderdag 5 juli 2018 vergaderd en besluiten genomen over overschrijding begrotingsbudgetten, de jaarstukken 2017, de 1e Tussenrapportage 2018, de meerjarenprognose grondexploitaties , afvalbeleid, aankoop gronden op De Nes en voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat.

De raad vergadert op donderdag 5 en dinsdag 10 juli 03 juli 2018

De raad vergadert op donderdag 5 juli en dinsdag 10 juli vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.