Overzicht van nieuwsberichten juni 2018

De commissies vergaderen op 21 en 28 juni 19 juni 2018

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in – en uitlopen.

Besluiten van de raad van 14 juni 19 juni 2018

De raad heeft op donderdag 14 juni 2018 vergaderd en de volgende besluiten genomen.

De raad vergadert op 14 juni 11 juni 2018

De raad vergadert op donderdag 14 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. het domein maatschappij en zienswijzen op begroting DCMR en GGD-RR.

Besluiten van de raad van 31 mei 08 juni 2018

Op 31 mei heeft de raad vergadert en de volgende besluiten genomen

Rekenkamercommissie onderzoekt de gevolgen van de decentralisatie van de zorg in Ridderkerk 04 juni 2018

De Rekenkamercommissie heeft met name bekeken hoe de zorg bij de zorgbehoevenden terecht komt, hoe zij dat ervaren en wat dat financieel betekent voor de gemeente.