Overzicht van nieuwsberichten juli 2021

Besluiten van de raad van 1 en 6 juli - 09 juli 2021

De raad heeft op donderdag 1 en dinsdag 6 juli 2021 vergaderd. De raadsvergaderingen zijn terug te kijken via internet. De raad heeft de volgende besluiten genomen.