Overzicht van nieuwsberichten december 2021

Besluiten van de raad op 16 en 20 december 23 december 2021

De raad heeft op donderdag 16 december en op maandag 20 december 2021 vergaderd. De vergaderingen zijn terug te kijken via internet.

Besluiten van de raad van 25 november 02 december 2021

De vergadering is terug te kijken via internet.