Overzicht van nieuwsberichten december 2019

Besluiten van de raad van 12 december 2019 13 december 2019

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over Geluidsscherm A15/A16, Stichting Facet Ridderkerk,Startnotitie Integraal Beleid Sociaal Domein, Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, Evaluatie inzet wijkteamprofessionals op school,Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020, Nota richtlijnen grondprijzen, Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven 2020, Verantwoording uitgaven fractiegelden 2018 en Rechtspositie griffie Ridderkerk.

De raad vergadert op 12 december 10 december 2019

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur.