Overzicht van nieuwsberichten maart 2019

Vergaderstukken adviescommissies VA en EV 10 april 2019 27 maart 2019

Op 10 april vergaderen de commissies VA en EV. Links naar de vergaderstukken.

De commissies vergaderen op donderdag 28 maart 25 maart 2019

In een gezamenlijke vergadering vergaderen de commissies o.a. over benoeming lid van de RvT OZHW, HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024, Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening door OZHW en Rechtmatigheid Jaarrekening 2018.

Besluiten van de raad van 21 maart 22 maart 2019

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023, Wijkprogramma Oost 2019 – 2023, Aandelen Eneco, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019 en Motie inzake maatwerk sollicitatieplicht.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 21 maart 18 maart 2019

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2023, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.

De commissies vergaderen op donderdag 7 maart 01 maart 2019

De commissies Samen wonen en Samen leven vergaderen vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis over o.a. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023, Wijkprogramma Oost 2019 - 2022, Eneco zienswijze procedure, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Financiën in control: planning tussenrapportages, Voorstel 15e wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019.