Overzicht van nieuwsberichten september 2019

Besluiten van de raad van 19 september 20 september 2019

Bestemmingsplan ‘Marktstraat’, Bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Pruimendijk 228-A’, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Ringdijk 38 - 42’, Verordening Starterslening Ridderkerk 2019, Rapport Rekenkamercommissie ‘De Participatiewet in Ridderkerk’, Raadstoezeggingen in bijlage 1e Tussenrapportage 2019

De raad vergadert op 19 september 2019 18 september 2019

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur.