Overzicht van nieuwsberichten februari 2019

Besluiten van de raad van 21 februari 2019 22 februari 2019

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over verkeerssituatie ringdijk, tussen de randweg en de industrieweg, verordening jeugdhulp Ridderkerk 2019, statutenwijziging onderwijsgroep Zuid-Hollandse waarden (ozhw) en algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

De commissie vergadert op 7 februari 05 februari 2019

Op 7 februari vergadert de gezamenlijke commissie Samen wonen en Samen leven vanaf 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis over o.a. Verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk; Verordening jeugdhulp 2019; Statutenwijziging OZHW; verzoek GRNR beheerskosten en OZB-opbrengsten.

Besluiten van de raad van 31 januari 2019 04 februari 2019

De raad heeft op donderdag 31 januari 2019 vergaderd en besluiten genomen over o.a. Toelating nieuw raadslid, Startnotitie Integraal Kindcentrum, Benoeming wethouder.