Overzicht van nieuwsberichten april 2019

Besluiten van de raad van 11 april 12 april 2019

De raad heeft op donderdag 11 april 2019 vergaderd en besluiten genomen over HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, Visie per wijk op groen in de openbare ruimte, Stimuleringslening duurzaamheid, Begrotingswijziging naar aanleiding overname lening, Budgettaire overschrijdingen en Benoeming lid RvT OZHW.

De raad vergadert op 11 april 05 april 2019

U bent welkom om de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden; Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019; Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening OZHW; Rechtmatigheid Jaarrekening 2018; Benoeming lid van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO