Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad RK, 04 november 2021 09:30:00

Algemene vergader informatie

Er kan geen publiek bij de vergadering zijn. U kunt de vergadering live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Globale dagindeling:

09.30 uur: 1e termijn raad gevolgd door college

11.35 uur: reactie college op moties en amendementen

11.45 - 14.00 uur: pauze

14.00 uur: 2e termijn raad gevolgd door college

18.00 - 21.00 uur: pauze

vanaf 21.00 uur: behandeling moties/amendementen, 2e Tussenrapportage en Programmabegroting 2022.

Afscheid raadslid E.P. Verdiesen.

Datum:
04 nov. 2021, 9:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Agenda

Raadzaal
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen