Rekenkamer (RK)

U vindt hier een overzicht van de recente rapporten van de Rekenkamer Ridderkerk (en zijn voorganger de rekenkamercommissie Ridderkerk 2005-2022) en de behandeling daarvan in de commissie en gemeenteraad. Zie ook.

De Rekenkamer Ridderkerk

De taak van de rekenkamer is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Daarvoor de commissie onderzoek. De conclusies van het onderzoek worden in de vorm van een rapportage aan de raad aangeboden. Zo mogelijk, bevat de rapportage een lijst van aanbevelingen. De rapportages van de rekenkamer zijn openbaar.

Meer over de rekenkamer vindt u op de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/rekenkamer .

Rekenkamercommissie (2005-2022)

Vanaf 2005 tot 2022 is in Ridderkerk een rekenkamercommissie actief geweest ter invulling van de rekenkamerfunctie. Eerst met een raadslid, maar al snel na de oprichting met alleen externe leden. Met de invoering van de Wet versterking decentrale rekenkamers kwam een einde aan deze invulling van de rekenkamerfunctie.

Met ingang van 15 december 2022 beschikt Ridderkerk over een rekenkamer op grond van artikel 81a van de gemeentewet.

Agendapunten (22)

meer minder

Documenten (67)

meer minder

Nieuws (7)