GR Nieuw Reijerwaard (GRNR)

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) is het uitvoeringsorgaan dat het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard gaat realiseren. In de GRNR werken de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam samen.

Het gebied Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Tot 2012 was het gebied in gebruik voor agrarische doeleinden en glastuinbouw, dit maakt plaats voor bedrijvigheid in de agro-vers-foodsector.

De GRNR houdt zich bezig met grondverwerving, sloop van bestaande bebouwing en de uitgifte van grond aan bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen.

Website: www.nieuwreijerwaard.eu

Agendapunten (15)

meer minder

Documenten (46)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten