GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenten in de regio Rijnmond werken samen in een regeling, de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) waarbinnen de deelnemende gemeenten samen de inkoop van de specialistische jeugdhulp vormgeven. Dit betreft de volgende vormen van jeugdhulp:

  1. Pleegzorg en residentiële jeugdhulp
  2. Specialistische dag- en specialistische ambulante jeugdhulp
  3. Crisisdienst en -hulp
  4. Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR)
  5. Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

Meer informatie over de GR Jeugdhulp Rijnmond vindt u op: Jeugdhulp Rijnmond

In dit themadossier vindt u koppelingen naar agendapunten, waarin de GR Jeugdhulp Rijnmond  aan de orde is geweest, documenten die van de GR Jeugdhulp Rijnmond  zijn ontvangen of aan de GR Jeugdhulp Rijnmond  zijn verstuurd en eventueel; nieuwsberichten met betrekking tot de GR Jeugdhulp Rijnmond. 

Informatie over de (financiële) relatie tussen GR Jeugdhulp Rijnmond en de gemeente Ridderkerk vindt u in de digitale begroting in de paragraaf verbonden partijen.

Agendapunten (17)

meer minder

Documenten (77)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten