GGD-RR

De GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt en bevordert de gezondheid van de bewoners van het werkgebied. De openbare gezondheidsdienst heeft een scherp oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Ze grijpt actief in om de gezondheid van mensen te beschermen.